Begrippenlijst

Winkelruimte

Bod op uw pand is geïnteresseerd in uw winkelruimte op een goede locatie. Een locatie is ingedeeld in een welstandsklasse, van A1 tot C2. Voor Bod op uw ...

Winkelpanden

Winkelpanden, kantoorpanden en overige bedrijfsruimten zijn interessant voor de portefeuille van DeenikWeijnen Vastgoed BV. Van belang zijn de ...

Woonwinkelpand

Een woonwinkelpand heeft een verkoopruimte met etalage aan de straatzijde. Achter of ...

Bedrijfsruimte

Onder bedrijfsruimte (ook wel bedrijfsobject of bedrijfspand genoemd) valt een winkelpand en een kantoorpand. Een bedrijfsruimte wordt echter breder ...

Kantoorpand

Een kantoorpand beslaat meerdere verdiepingen, is veelal uitgerust met een receptie, kantoorruimte, vergaderruimte, heren- en damestoilet en archiefruimte. ...

Kantoorpanden

Bod op uw pand komt graag in contact met eigenaren van kantoorpanden op unieke locaties. Dat kan een binnenstedelijk gelegen pand op een van de Amsterdamse ...

Bedrijfsonroerendgoed

Bedrijfsonroerend goed beslaat de grond en het gebouw op deze grond met bedrijfsactiviteiten als bestemming. Onroerend goed verwijst naar de ...

Monumentale panden

Monumentale panden zijn enorm, groots of heel groot en indrukwekkend. Een monumentaal pand is vaak de verzamelnaam voor gezichtsbepalende panden. Een ...

Bouwgrond

Een afgebakend stuk grond met een bouwbestemming. Het perceel (de bouwkavel) met de exacte afmetingen en grenzen staat als een geheel ingeschreven bij het ...

Bouwperceel

Bouwperceel is een leeg stuk grond waarop gebouwd kan worden. Een perceel kan opgedeeld worden in kavels; kavel is de kadastrale aanduiding en staat met de ...

Verhuurde woningen

Bent u eigenaar van vastgoed met een woonbestemming? En zijn deze woningen verhuurd? Dat hoeft geen belemmering te zijn voor de verkoop van uw pand. Als ...

Beleggingspanden

Gebouwen die als beleggingsobject dienen. De attractiewaarde van een beleggingspand is afhankelijk waardeverhoging die het pand in de loop der jaren zal ...

Verhuurde appartementen

Bezit u een pand met verhuurde appartementen? Dat hoeft geen belemmering te zijn voor de verkoop van uw pand. Niet voor u, want wij nemen ook panden over ...

Vastgoed portefeuille

Elke (vastgoed)organisatie stelt unieke strategische eisen aan een vastgoedportefeuille. Bijvoorbeeld de focus op een bepaald gebied, uitstraling of ...

Horecaobjecten

Horecaobjecten, of vastgoed waarin horeca is gevestigd moeten publiekelijk toegankelijk zijn. De officiële benaming voor deze ruimte is ...

Bedrijfsobjecten

Onder bedrijfsobjecten (ook wel bedrijfsruimten genoemd) vallen winkelpanden en kantoorpanden. Een bedrijfsruimte wordt echter breder getrokken: ook ...

Verhuurd onroerend goed

U kunt verhuurd onroerend goed aan Bod op uw pand aanbieden. Als investeerder zal de wettelijke regeling ‘koop breekt geen huur’ worden aangehouden. Dit is ...

Opslagruimte

Ruimte waar voor korte of langere tijd goederen kunnen worden opgeslagen. Enkele functionele zaken van belang voor opslagruimte zijn de toegankelijkheid ...

Praktijkruimte

Praktijkruimte is doorgaans geschikt voor personen die zelfstandig een beroep uitoefenen waarbij zij een persoon per consult ontvangen. Tot deze ...

Bedrijfsverzamelgebouw

In een bedrijfsverzamelgebouw zijn meerdere bedrijven gehuisvest. Sommige bedrijfsverzamelgebouwen richten zich op een specifieke sector, bijvoorbeeld de ...

Distributiecentrum

Het distributiecentrum is de locatie van waaruit een organisatie haar goederen ontvangt, verdeeld en vervoerd naar andere locaties. Een distributiecentrum ...

Hele panden

Onder hele panden verstaan wij panden die al dan niet opgesplitst zijn in afzonderlijke segmenten met een eigen toegang. Bod op uw pand komt graag met u in ...

Grondposities

De mogelijkheid voor een potentiële planontwikkelaar om het juridisch eigendom te verwerven van een perceel op grond van een gesloten overeenkomst. Andere ...

Bouwkavel

Een bouwkavel is een afgebakend stuk grond met een bouwbestemming. Een kavel is een kadastrale aanduiding: de afmetingen en grenzen zijn vastgelegd bij het ...

MVA

Makelaars Vereniging Amsterdam

Marktconform

Staat van onderhoud

Gehele panden

Bemiddelaar

Hoge beloning voor het aanbrengen van een geschikt pand.


Bel mij

Heeft u vragen? Vul hieronder uw gegevens in en wij bellen u terug!

Reageer onlineHulp nodig? Bel 06-3030894706-30308947 of mail info@bodopuwpand.nl, 24 uur per dag
LET OP, wij kopen alleen beleggingspanden